Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan - websites: grotekerkoostzaan.nl of pknoostzaan.nl
 
 
Protestantse Gemeente Oostzaan

Protestantse Gemeente Oostzaan
Postbus 44
1510 AA Oostzaan

  
    075-6842765


 

  NL32RABO 0373 709 439

 
 
Bezoekadres Bezoekadres
Kerkbuurt 12
1511 BD  Oostzaan


 
 
Verhuur van de Grote Kerk en Bartel Jacobsz Centrum

Verhuur van de Grote Kerk en Bartel Jacobsz Centrum


Coördinator en reservering voor het verhuur:

mevr. A. (Anneke) Hogenes.

  06-23681030 of 06-36532333

 
 
 
Predikant

Predikant
  Ds. Carola Dahmen

    Vanaf 7 half april tot juni 2019 is onze dominee
    wegens bijzondere omstandigheden, deels beschikbaar.

  De contactgegevens zijn:

  

  0299-796225
  (bij geen gehoor kunt u het antwoordapparaat inspreken).

  06-21286446 (alleen bij dringende gevallen!).

  donderdag, vrijdag en zondag

Voor het pastoraat en uitvaarten zal zij pas vanaf juni weer beschikbaar zijn.

Tot juni 2019 is er vervanging voor crisispastoraat en uitvaarten geregeld, namelijk ds. Adrie van der Heijden.

Voor begrafenissen kunt u zoals altijd contact opnemen met
mevr. A. (Anneke) Hogenes.

Contactgegevens:
  • Ds. Adrie van der Heijden  075-6310394 of 06-40941352.
  • Mevr. A. (Anneke) Hogenes 06-23681030 of 06-36532333.
 
 
 
Kerkenraad (Technisch Voorzitter)

Kerkenraad (Technisch Voorzitter)

Dhr. I. (Ids) Algera

 
 
Scriba Scriba
(Vacant)

Postbus 44
1510 AA  Oostzaan


 
 
College van kerkrentmeesters College van kerkrentmeesters
mevr. A. (Anneke) Hogenes.

  06-23681030

 
 
Ouderling Ouderling

Dhr. J. (Jaap) de Dood

  06-51349375

 
 
Preekvoorziener Preekvoorziener
Mevr. M. (Mirjam) de Rijk

  075-6843819

 
 
Ouderlingen Jeugd- en Jongerenwerk Ouderlingen Jeugd- en Jongerenwerk

Mevr. M. (Mirjam) de Rijk

  075-6843819

 
 
Rock Solid & Solid Friends

Rock Solid & Solid Friends


Mevr. M. (Mirjam) de Rijk

  075-6843819

 
 
Platform Omzien Naar Elkaar

Platform Omzien Naar Elkaar

Mevr. E. (Erica) Homburg

  075-6841150

 
 
Diaconie Diaconie
Mevr. A. (Anneke) Verwer

    020-6311472

  NL70RABO 0373 709 919

 
Bank Bank
Protestantse Gemeente Oostzaan 

  NL32RABO 0373 709 439

 
ZWO ZWO
  NL48RABO 0373 709 927

 
Kerkelijk bureau Kerkelijk bureau

Mevr. T. (Tiny) Verwer

  075-6841658

 
 
Collectebonnen Collectebonnen
à € 0,50 en € 1,25 te bestellen bij Dhr. D. (Dik) de Vries
via

  NL85RABO 0373 7094 447

 
Crèche Crèche

Mevr. E. (Erica) Homburg

  075-6841150

 
 
Kinderkerk Kinderkerk
Mevr. J. (Joyce) Verwer

  075-6841664

 
 
Redactie Kerkbuurten

Redactie Kerkbuurten

Mevr. F. (Frieda) Flens en Mevr. W (Wietske) Wijnja

De redactie is te bereiken via het E-mailadres:

 

  NL10RABO 0373 709 447

 
Webmaster

Webmaster

Is te bereiken via het E-mailadres:

 
 
 
 
 

Gezamenlijke Kerkdienst in Zaandam:
datum en tijdstip 16-06-2019 om 10.00 uur

Voorgangers:
Meerdere predikanten...
 
meer details

 
Kerkdienst Gemist?
09-06-2019
 
 
Kerkbuurten

  
         Juni 2019
 
 
Rock Solid
 
Rock Solid Friends
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.