Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan - websites: grotekerkoostzaan.nl of pknoostzaan.nl
 
 
Protestantse Gemeente Oostzaan

Protestantse Gemeente Oostzaan
Postbus 44
1510 AA Oostzaan

  
    075-6842765


 

  NL32RABO 0373 709 439

 
 
Bezoekadres Bezoekadres
Kerkbuurt 12
1511 BD  Oostzaan


 
 
Verhuur van de Grote Kerk en Bartel Jacobsz Centrum

Verhuur van de Grote Kerk en Bartel Jacobsz Centrum


Coördinatoren en reservering voor het verhuur:

Dhr. J. (Jaap) Dral.

  06-23681030.

 
 
 
Predikant

Predikant
 
Ds. Carola Dahmen.

  De contactgegevens zijn:

  

  0299-796225
  (bij geen gehoor kunt u het antwoordapparaat inspreken).

  06-21286446 (alleen bij dringende gevallen!).

  Woensdag, vrijdag en zondag en avonden na afspraak!

Voor begrafenissen kunt u ook contact opnemen met

Dhr. J. (Jaap) Dral.

  06-23681030.

 
 
 
Kerkenraad (Technisch Voorzitter)

Kerkenraad (Technisch Voorzitter)

Dhr. I. (Ids) Algera

 
 
Scriba Scriba
(Vacant)

Postbus 44
1510 AA  Oostzaan


 
 
College van kerkrentmeesters College van kerkrentmeesters
mevr. A. (Anneke) Hogenes.

  06-23681030

 
 
Ouderling Ouderling

Dhr. J. (Jaap) de Dood

  06-51349375

 
 
Preekvoorziener Preekvoorziener

Mevr. M. (Mirjam) de Rijk

  075-6843819

 
 
Ouderlingen Jeugd- en Jongerenwerk Ouderlingen Jeugd- en Jongerenwerk

Mevr. M. (Mirjam) de Rijk

  075-6843819

 
 
Rock Solid & Solid Friends Rock Solid & Solid Friends


Mevr. M. (Mirjam) de Rijk

  075-6843819

 
 
Platform Omzien Naar Elkaar

Platform Omzien Naar Elkaar

Mevr. E. (Erica) Homburg

  075-6841150

 
 
Diaconie Diaconie

Mevr. A. (Anneke) Verwer

    020-6311472

  NL12RABO 0350 502 161

 
Bank Bank

Protestantse Gemeente Oostzaan 

  NL32RABO 0373 709 439

 
Kerkelijk bureau Kerkelijk bureau

Mevr. T. (Tiny) Verwer

  075-6841658

 
 
Collectebonnen Collectebonnen
à € 0,50 en € 1,25 te bestellen bij Dhr. D. (Dik) de Vries
via

  NL85RABO 0373 7094 447

 
Crèche Crèche

Mevr. E. (Erica) Homburg

  075-6841150

 
 
Kinderkerk Kinderkerk

Mevr. J. (Joyce) Verwer

  075-6841664

 
 
Redactie Kerkbuurten

Redactie Kerkbuurten

Mevr. F. (Frieda) Flens en Mevr. W (Wietske) Wijnja

De redactie is te bereiken via het E-mailadres:

 

  NL10RABO 0373 709 447

 
Webmaster

Webmaster

Is te bereiken via het E-mailadres:

 
 
 
 
 
VOORLOPIG GEEN KERKDIENSTEN!

Tot en met 28 april 2020!
 
Digitale kerkdienst!
 10-04-2020
 Goede vrijdag  Ds Carola Dahmen
 
 
Kerkbuurten

  
          April 2020
 
 
Nieuwsbrief
PKN Oostzaan

  
          10 april 2020
       Witte Donderdag
 
 
Vacature jeugdwerker:
 
Rock Solid
 
Rock Solid Friends
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.