Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan
 
 
Gemeentenieuws

Gemeentenieuws

Welkom op de homepage van de
Protestantse Gemeente Oostzaan.
Op deze pagina vindt u alle nieuws binnen onze gemeente.

Informatie bestemd voor deze website kan worden aanleverd via de redactie van Kerkbuurten op het
E-mailadres: .

De webmaster.

 
Intrede van ds. Carola Dahmen in Oostzaan op 3 juni 2018 Intrede van ds. Carola Dahmen in Oostzaan op 3 juni 2018

Op zondag 3 juni om 15.00 uur zal ds. Carola Dahmen bevestigd worden in onze gemeente.
Dit zal gebeuren in een feestelijke dienst waarin het eerste deel geleid zal worden door onze interim-predikante ds. Abeltje Hoogenkamp en consulent
ds. Pieter van der Woel.
Noteert u de datum en de tijd alvast op uw kalender. Het zou fijn zijn als zij door veel Oostzaners welkom wordt geheten in deze dienst.

 
Rosemarijn Dral houdt traditie in ere

Rosemarijn Dral houdt traditie in ere

Wethouder zet vrijwilligers Grote Kerk in het zonnetje

Het was even wat onwennig voor de versgebakken wethouder, een enorme taartdoos meezeulend. Maar het was voor een zeer goed doel. In het Bartel Jacobsz Centrum namelijk waren een groot aantal vrijwilligers bijeen. Niet omdat ze wisten dat Rosemarijn met een traktatie kwam, maar omdat eens in de zoveel tijd de kerk schoongemaakt moet worden met natte lap en Swiffer.

Het is maar een klein onderdeel dat door de vrijwilligers wordt gedaan. Zo zijn er ook vrijwilligers die koffie schenken na de dienst, die koffie schenken bij een begrafenis of tijdens concerten.

Vrijwilligers die een kaartje sturen ter groet en bemoediging, die de bloemen verzorgen, die de kerk openen bij tij en ontij, die gasten ontvangen op de vrijdagmorgen, die het kerkblad maandelijks maken en verspreiden, die een rooster maken voor de zondagen, die de kerk onderhouden, die de kerk beheren, besturen en bewaken. Die de seniorenmiddagen en de koffieochtenden organiseren en bemensen.

Die de klok luiden, de muziek bedienen en het orgel bespelen. Tientallen vrijwilligers die een warm hart hebben voor de kerk en de gemeenschap. En dat reikt verder dan de gemeente.

Snijkunsten
Ook wethouder Rosemarijn Dral, nog steeds lid van de kerkgemeenschap doorzag de enorme bergen die er verzet worden in dit prachtige monument en daarom vond ze het tijd om de oude traditie van haar voorganger wethouder Tine Schaafsma weer nieuw leven in te blazen. Zonder vrijwilligers zou er zand in de radaren komen, zou alles een stuk minder soepel verlopen.

Vandaar dus dat ze nu de vrijwilligers van de Grote Kerk een hart onder de riem kwam steken en ze kwam trakteren op een ferm stuk taart, voorzien van het logo van de gemeente Oostzaan. En met een flair alsof het haar dagelijks werk was sneed ze de taart in prachtige, gelijke stukken. Ze had er zelfs de collegevergadering voor stilgelegd en haar collega's te verstaan gegeven dat ze een half uurtje pauze hadden.
Het geeft aan dat ook deze wethouder het belang van vrijwilligers inziet.

bron: het kompas   foto's JWvD.

 
Schilderijententoonstelling Wim Vaarzon Morel in BJC Schilderijententoonstelling Wim Vaarzon Morel in BJC

Vanaf eerste paasdag 1 april, kunt u in het BJC de schilderijen van de in Oostzaan wonende kunstenaar Willem Vaarzon Morel bewonderen.

Tijdens de koffie, werd na de kerkdienst van 1 april, de tentoonstelling geopend. Wim heeft zijn keuze voor deze tentoonstelling toegelicht.
Het betreft: Landschappen in de koude winter.

De werken zijn te bezichtigen tijdens de opening van de Grote Kerk, in elk geval op de vrijdagmorgen en op zondag vóór en na de kerkdienst. Op vrijdag en na de kerkdienst is er tevens een kopje koffie beschikbaar. Tot donderdag 21 juni kunt u deze tentoonstelling bekijken


    

 
Nieuw begin door ds. Carola Dahmen Nieuw begin door ds. Carola Dahmen

Tot nu toe heeft u als gemeente in Oostzaan wel veel over mij gehoord, maar nog niet zo veel van mij gehoord. Dat gaat binnenkort veranderen: Dan hoop ik u persoonlijk te ontmoeten, zien we elkaar op zondag en door de week en kunt u nader met mij kennis maken. Een spannende tijd, een nieuw begin, voor u als gemeente en voor mij als predikant. Hoe zal het zijn in Oostzaan? Wat is de nieuwe predikant eigenlijk voor iemand? Hoe ziet de toekomst van de kerk in Oostzaan eruit? Vragen die bij mij en misschien ook bij u opkomen.

“Blijf niet staren op wat vroeger was. Sta niet stil in het verleden. Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen. Het is al begonnen, merk je het niet?” (Lied 809)

Huub Oosterhuis dichtte deze vrolijke canon bij Jesaja 43. In het profetenboek Jesaja zegt God tegen de mensen in ballingschap, dat er een nieuw begin zal komen. Sterker nog: het nieuwe begin is al begonnen. Voor de ballingen van toen is zo’n krachtige en bemoedigende taal nodig, om hen een hart onder de riem te steken. Het verbond tussen God en zijn mensen wordt vernieuwd. Dat betekent niet, dat het oude verbond er niet meer toe doet of minder waard is geworden. Het oude verbond wordt geactualiseerd. God spreekt opnieuw liefde en belofte voor zijn mensen uit.

Wij hebben niet met zo’n heftige situatie als de ballingschap te maken. Toch spreekt dit lied op dit moment tot mijn verbeelding. Een nieuw begin voor mij in Oostzaan. Dat betekent, dat ik binnenkort afscheid zal nemen van de gemeente in Berkenwoude. Lieve mensen laat ik daar achter en dat is ook wel verdrietig. U als gemeente maakt ook een nieuw begin mee met de komst van een nieuwe predikant. Wij, u en ik, we nemen altijd het verleden, onze persoonlijke verhalen, alles wat ons gevormd heeft mee, maar we willen ook open staan voor het nieuwe begin. De geschiedenis van de kerk in Oostzaan die bij elke nieuwe stap en nieuwe ontwikkeling geactualiseerd wordt. En wij zijn er een deeltje van!

Dit alles geldt natuurlijk niet alleen voor het beroepen van een nieuwe predikant, maar dat geldt nog meer voor onze persoonlijke levens. Elke nieuwe stap die we in het leven zetten - zij het een mooie stap, zij het een verdrietige stap - houdt in, dat wij het verleden een stukje achter ons laten en ons leven vernieuwd en geactualiseerd wordt. Het mooie en bemoedigende daarbij vind ik, dat lied 809 (en Jesaja) het niet van ons alleen laat afhangen. God maakt een nieuw begin met ons. God laat ons nieuwe stappen op onze levenswegen zetten. Geeft ons vreugde over het mooie dat we ontvangen en draagt ons wanneer we verliezen wat ons dierbaar is. God heeft al een nieuw begin met ons gemaakt en de toekomst belooft - hoe dan ook - een goede toekomst te zijn.

Voordat onze levenswegen elkaar verder kruisen, moeten we nog even geduld hebben. De Paas- en Pinkstertijd zal ik nog in de gemeente van Berkenwoude meebeleven. We hopen elkaar in juni bij de intrededienst te ontmoeten, als we elkaar daarvoor niet al bij de Zaanstreek dienst op 27 mei hebben ontmoet. Samen met Frederik Vos, mijn man, verheug ik me op de toekomst in Oostzaan!

Vanuit Berkenwoude groet ik u hartelijk!

Ds. Carola Dahmen

 
Het vermoeden: Ranfar Kouwijzer Het vermoeden: Ranfar Kouwijzer

In het EO televisie programma Het Vermoeden  praat Marleen Stelling met gasten van verschillende levensbeschouwelijke achtergronden uit kerk, samenleving, politiek en cultuur.


In de uitzending van zondag 25 maart 2018 werd gesproken met Ranfar Kouwijzer, directeur van Stem in de Stad in Haarlem. Stem in de Stad is een organisatie met kerkelijke wortels en een diaconale opdracht: er zijn voor mensen aan de onderkant van de samenleving.
            


Ranfar Kouwijzer heeft een groot respect voor al die mensen die in de zorg werken en ook voor allen die het geld er samen voor opbrengen. Kouwijzer staat voor een mooie opdracht: mensen uit verschillende werelden met elkaar in contact brengen: 'We gaan vooral om met mensen die op ons lijken. Wie heeft een nummer van een dakloze in zijn telefoon staan? Of van iemand zonder papieren? Terwijl die mensen net zo goed in je omgeving wonen. We leven langs elkaar heen, een gemiste kans.' En soms is er niet zozeer zorg nodig, maar iets anders: respect, liefde, wederkerigheid. Soms willen mensen gewoon mens-zijn - meetellen, gezien worden, ertoe doen. 'Ik ben in de loop der jaren vaak stil geworden van de bijna ongelofelijke onderlinge solidariteit die er aan de onderkant bestaat. Mensen delen letterlijk alles met elkaar. Het werken bij Stem in de Stad is geen eenrichtingsverkeer, de inspiratie komt van beide kanten.'

Druk op afbeelding hierboven om het interview op uw computer te bekijken!

Download de NPOstart app voor ipad / iphone (IOS)

Download de NPOstart app voor android apparaten
 

 
Vitrine in de Grote Kerk Vitrine in de Grote Kerk

De Oudheidkamer Oostzaan timmert steeds vaker aan de weg. Ze opende in de 2e week van maart een tentoonstelling over jollen in het stadhuis van Zaandam en ook op diverse plaatsen zijn vitrines te bewonderen met oudheidkundige wetenswaardigheden.


Zo ook in de Grote Kerk waar een verzameling gebruiksvoorwerpen staan uitgestald, dit in samenwerking met de kerk. Deze vitrine kan elke week worden bewonderd op de vrijdagmorgen tussen 9.00 en 12.00 uur en natuurlijk voor of na de kerkdienst.

bron: het kompas   foto's JWvD.

 
Fietsroute Oostzaan met de Grote Kerk als startplaats Fietsroute Oostzaan met de Grote Kerk als startplaatsOok onze gemeente liet op zaterdag 17 maart het voorjaar even zien, het weekend stond in het teken van barre kou, de winter was spoorslags teruggekeerd. En dat is beslist niet het beste weer om een fietstocht te houden in het Twiske. Toch werd op deze zaterdag een nieuwe fietsroute gepresenteerd, een samenwerkingsverband van de gemeente Oostzaan, de fietsersbond Zaanstreek en de Oudheidkamer Oostzaan.

De fietsroute beslaat 14 kilometer, maar men kan er ook voor kiezen een alternatieve route te fietsen, een wandelroute te nemen van 10 of 5 kilometer of zelfs een wandel- en fietsroute te combineren.

De historische route voert langs het oude en nieuwe gemeentehuis, de kerk, het Westerstijfselmakerspad, het Oostzanerveld, de Stooterplas, de Twiskemolen, Het Verpleeghuis, Polderhuis en Weeshuis en langs biksteenmolen de Vlijt.

De openingshandeling was in handen van wethouder Rosemarijn Dral en zowel het koor van de Grote Kerk als het Popkoor van Bel Canto leverden een muzikale bijdrage.

bron: het kompas   foto's JWvD.

 
Gemeentebijeenkomst vanwege voordracht Ds. Carola Dahmen Gemeentebijeenkomst vanwege voordracht Ds. Carola Dahmen

Op zondag 18 februari is na de dienst een korte gemeentebijeenkomst gehouden. Deze bijeenkomst werd een week eerder aangekondigd vanuit de kerkenraad en had alles te maken met de gelukkige omstandigheid dat er een nieuwe dominee in zicht is.

Goed nieuws, want we zijn al bijna twee jaar vacant: er is uitgekeken naar dit moment. Een snelle telling maakte duidelijk dat er 62 mensen na de dienst aan de koffie (of thee) zaten om het één en ander over het beroepingswerk en de nieuwe dominee te vernemen. Ids Algera maakte als interim voorzitter van de kerkenraad nog eens duidelijk dat men in de kerkenraad na het gesprek met beroepingscommissie en het kennismakingsgesprek met de predikante, met algemene stemmen het advies van de beroepingscommissie had overgenomen.

Vervolgens ging de microfoon door naar mij en heb ik namens de beroepingscommissie nog enige algemene toelichting gegeven over het beroepingswerk in de afgelopen periode en over onze ervaringen met Carola in het bijzonder. Daarna werd door Ids de voordracht in stemming gebracht bij de gemeenteleden, waarbij bleek dat er geen tegenstemmers waren en iedereen met handopsteking enthousiast te kennen gaf het eens te zijn met het voordragen van Carola.Van zowel onze aanstaande predikante als van ons als gemeente is er de intentie om zo snel als mogelijk te komen tot een bevestiging. Dat neemt niet weg dat er nog woonruimte moet worden gevonden. Carola en haar man zijn zich daar al flink op aan het oriënteren. Bovendien moet zij de zaken in haar vorige gemeente nog netjes afwikkelen. Vermoedelijk neemt dat nog enkele maanden tijd, waarmee we waarschijnlijk richting mei/juni gaan voor de bevestiging. Maar na een kleine twee jaar van vacant zijn kunnen we deze paar maanden ook nog wel overzien. Fijn dat we weer zicht hebben op een vaste predikante!

Namens de beroepingscommissie,
Dik de Vries

 
Voorstel nieuwe predikant - Carola Dahmen Voorstel nieuwe predikant - Carola Dahmen

Tijdens de kerkdienst van zondag 11 februari 1018 werd door gemeentelid Ids Algera, de navolgende boodschap gedaan.

"Na een periode van nu toch al bijna twee jaar, zal er binnen korte tijd een nieuwe dominee in ons midden zijn.

De beroepingscommissie heeft een week geleden haar advies uitgebracht aan de kerkenraad. De kerkenraad heeft afgelopen donderdag zelf met de betrokken predikant gesproken, en staat unaniem achter dit advies.

Onze nieuwe predikant heet Carola Dahmen. Ze is jong, maar heeft al ruim 5 jaar ervaring opgedaan als gemeentepredikant in Berkenwoude.
Ze is open, attent en straalt creativiteit & energie uit.

In haar sollicitatiebrief schreef zij: “Ik geloof dat het samenkomen van mensen binnen een gemeente als uw gemeente in Oostzaan, waar geloof handen en voeten krijgt, een belangrijk impuls geeft aan vrede en bevrijding dichtbij en ver weg. Met liefde wil ik daaraan bijdragen.”

Meer informatie over de boodschap van 11 februari 2018, kunt u hier vinden.

 
Nieuwe groepsindeling Rock Solid & Rock Solid Friends Nieuwe groepsindeling Rock Solid & Rock Solid FriendsDe afgelopen maanden hebben we gemerkt dat de Rock Solid te groot en te druk is geworden om goede avonden te organiseren. Kinderen van groep 8 kwamen onvoldoende aan hun trekken. De jongens en meisjes uit klas 1 wilden graag overstappen naar de groep Rock Solid Friends.

Inhoudelijk volgen we bij Rock Solid en Rock Solid Friends hetzelfde programma. Vanaf 12 januari is de verdeling alsvolgt. Rock Solid is voor de kinderen van groep 8 van de basisschool. Rock Solid Friends is voor de kinderen vanaf klas 1 van het voortgezet onderwijs.

Het team van Rock Solid en Rock Solid Friends hoopt dat door deze verandering, twee meer evenwichtige en overzichtelijke groepen ontstaan, waardoor het zowel voor de kinderen als voor de leiding nog prettiger wordt.

Het Rock Solid (Friends) team.

 
Beheer website Beheer website

Hierbij de mededeling dat per 10 januari 2018 het beheer van deze website is overgenomen door Erik .

In het februari-nummer van Kerkbuurten volgt meer informatie over deze overname. Wij danken Jan de Waal voor zijn inzet in de afgelopen jaren.

De redactie van Kerkbuurten.

 
 
 
 

Kerkdienst:
datum en tijdstip 29-04-2018 om 10.00 uur

Voorganger:
Pastor Jody van der Velden uit Haarlem ('Stem in de Stad')
meer details

 
Kerkdienst Gemist?
22-04-2017
 
Kerkbuurten

  

          April 2018
 
 
Rock Solid
 
Rock Solid Friends
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.