Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan
 
 
Gemeentenieuws

Gemeentenieuws

Welkom op de homepage van de
Protestantse Gemeente Oostzaan.
Op deze pagina vindt u alle nieuws binnen onze gemeente.

Informatie bestemd voor deze website kan worden aanleverd via de redactie van Kerkbuurten op het
E-mailadres: .

De webmaster.

 
Palmpasen - kinderkerk

Palmpasen - kinderkerk

Zondag 25 maart  as. is het weer Palmpasen.
Ook dit jaar kunnen de kinderen tijdens de dienst weer Palmpasen stokken versieren, om daarna aan het einde van de dienst een ronde door de kerk te lopen.
Namens de kinderkerk - Joyce Verwer.

 
Opening schilderijententoonstelling Wim Vaarson Morel Opening schilderijententoonstelling Wim Vaarson Morel

Vanaf eerste paasdag 1 april aanstaande, kunt u in het BJC de schilderijen van de in Oostzaan wonende kunstenaar Willem Vaarson Morel bewonderen.

Tijdens de koffie, na de dienst, zal de tentoonstelling worden geopend. Wim zal zelf zijn keuze voor deze tentoonstelling toelichten.

 
Kerk schoonmaken

Kerk schoonmaken

Op dinsdag 3 april, om 09.00 uur, net na Palmpasen, het paasontbijt en de paaskerkdienst, bent u van harte welkom om met elkaar de kerk schoon te maken. Vele handen maken licht werk en het is een gezellige bezigheid. Iedereen is hiervoor uitgenodigd. Zoals altijd met iets lekkers bij de koffie!

 
Vitrine in de Grote Kerk Vitrine in de Grote Kerk

De Oudheidkamer Oostzaan timmert steeds vaker aan de weg. Ze opende in de 2e week van maart een tentoonstelling over jollen in het stadhuis van Zaandam en ook op diverse plaatsen zijn vitrines te bewonderen met oudheidkundige wetenswaardigheden.


Zo ook in de Grote Kerk waar een verzameling gebruiksvoorwerpen staan uitgestald, dit in samenwerking met de kerk. Deze vitrine kan elke week worden bewonderd op de vrijdagmorgen tussen 9.00 en 12.00 uur en natuurlijk voor of na de kerkdienst.

bron: het kompas   foto's JWvD.

 
Fietsroute Oostzaan met de Grote Kerk als startplaats Fietsroute Oostzaan met de Grote Kerk als startplaatsOok onze gemeente liet op zaterdag 17 maart het voorjaar even zien, het weekend stond in het teken van barre kou, de winter was spoorslags teruggekeerd. En dat is beslist niet het beste weer om een fietstocht te houden in het Twiske. Toch werd op deze zaterdag een nieuwe fietsroute gepresenteerd, een samenwerkingsverband van de gemeente Oostzaan, de fietsersbond Zaanstreek en de Oudheidkamer Oostzaan.

De fietsroute beslaat 14 kilometer, maar men kan er ook voor kiezen een alternatieve route te fietsen, een wandelroute te nemen van 10 of 5 kilometer of zelfs een wandel- en fietsroute te combineren.

De historische route voert langs het oude en nieuwe gemeentehuis, de kerk, het Westerstijfselmakerspad, het Oostzanerveld, de Stooterplas, de Twiskemolen, Het Verpleeghuis, Polderhuis en Weeshuis en langs biksteenmolen de Vlijt.

De openingshandeling was in handen van wethouder Rosemarijn Dral en zowel het koor van de Grote Kerk als het Popkoor van Bel Canto leverden een muzikale bijdrage.

bron: het kompas   foto's JWvD.

 
Gemeentebijeenkomst vanwege voordracht Ds. Carola Dahmen Gemeentebijeenkomst vanwege voordracht Ds. Carola Dahmen

Op zondag 18 februari is na de dienst een korte gemeentebijeenkomst gehouden. Deze bijeenkomst werd een week eerder aangekondigd vanuit de kerkenraad en had alles te maken met de gelukkige omstandigheid dat er een nieuwe dominee in zicht is.

Goed nieuws, want we zijn al bijna twee jaar vacant: er is uitgekeken naar dit moment. Een snelle telling maakte duidelijk dat er 62 mensen na de dienst aan de koffie (of thee) zaten om het één en ander over het beroepingswerk en de nieuwe dominee te vernemen. Ids Algera maakte als interim voorzitter van de kerkenraad nog eens duidelijk dat men in de kerkenraad na het gesprek met beroepingscommissie en het kennismakingsgesprek met de predikante, met algemene stemmen het advies van de beroepingscommissie had overgenomen.

Vervolgens ging de microfoon door naar mij en heb ik namens de beroepingscommissie nog enige algemene toelichting gegeven over het beroepingswerk in de afgelopen periode en over onze ervaringen met Carola in het bijzonder. Daarna werd door Ids de voordracht in stemming gebracht bij de gemeenteleden, waarbij bleek dat er geen tegenstemmers waren en iedereen met handopsteking enthousiast te kennen gaf het eens te zijn met het voordragen van Carola.Van zowel onze aanstaande predikante als van ons als gemeente is er de intentie om zo snel als mogelijk te komen tot een bevestiging. Dat neemt niet weg dat er nog woonruimte moet worden gevonden. Carola en haar man zijn zich daar al flink op aan het oriënteren. Bovendien moet zij de zaken in haar vorige gemeente nog netjes afwikkelen. Vermoedelijk neemt dat nog enkele maanden tijd, waarmee we waarschijnlijk richting mei/juni gaan voor de bevestiging. Maar na een kleine twee jaar van vacant zijn kunnen we deze paar maanden ook nog wel overzien. Fijn dat we weer zicht hebben op een vaste predikante!

Namens de beroepingscommissie,
Dik de Vries

 
Voorstel nieuwe predikant - Carola Dahmen Voorstel nieuwe predikant - Carola Dahmen

Tijdens de kerkdienst van zondag 11 februari 1018 werd door gemeentelid Ids Algera, de navolgende boodschap gedaan.

"Na een periode van nu toch al bijna twee jaar, zal er binnen korte tijd een nieuwe dominee in ons midden zijn.

De beroepingscommissie heeft een week geleden haar advies uitgebracht aan de kerkenraad. De kerkenraad heeft afgelopen donderdag zelf met de betrokken predikant gesproken, en staat unaniem achter dit advies.

Onze nieuwe predikant heet Carola Dahmen. Ze is jong, maar heeft al ruim 5 jaar ervaring opgedaan als gemeentepredikant in Berkenwoude.
Ze is open, attent en straalt creativiteit & energie uit.

In haar sollicitatiebrief schreef zij: “Ik geloof dat het samenkomen van mensen binnen een gemeente als uw gemeente in Oostzaan, waar geloof handen en voeten krijgt, een belangrijk impuls geeft aan vrede en bevrijding dichtbij en ver weg. Met liefde wil ik daaraan bijdragen.”

Meer informatie over de boodschap van 11 februari 2018, kunt u hier vinden.

 
Nieuwe groepsindeling Rock Solid & Rock Solid Friends Nieuwe groepsindeling Rock Solid & Rock Solid FriendsDe afgelopen maanden hebben we gemerkt dat de Rock Solid te groot en te druk is geworden om goede avonden te organiseren. Kinderen van groep 8 kwamen onvoldoende aan hun trekken. De jongens en meisjes uit klas 1 wilden graag overstappen naar de groep Rock Solid Friends.

Inhoudelijk volgen we bij Rock Solid en Rock Solid Friends hetzelfde programma. Vanaf 12 januari is de verdeling alsvolgt. Rock Solid is voor de kinderen van groep 8 van de basisschool. Rock Solid Friends is voor de kinderen vanaf klas 1 van het voortgezet onderwijs.

Het team van Rock Solid en Rock Solid Friends hoopt dat door deze verandering, twee meer evenwichtige en overzichtelijke groepen ontstaan, waardoor het zowel voor de kinderen als voor de leiding nog prettiger wordt.

Het Rock Solid (Friends) team.

 
Beheer website Beheer website

Hierbij de mededeling dat per 10 januari 2018 het beheer van deze website is overgenomen door Erik .

In het februari-nummer van Kerkbuurten volgt meer informatie over deze overname. Wij danken Jan de Waal voor zijn inzet in de afgelopen jaren.

De redactie van Kerkbuurten.

 
 
 
 

Kerkdienst:
datum en tijdstip 25-03-2018 om 10.00 uur

Voorganger:
Ds. Pieter van de Woel uit Zaandam
meer details

 
Kerkdienst Gemist?
18-03-2017
 
Kerkbuurten

  

         Maart 2018
 
 
Rock Solid
 
Rock Solid Friends
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.