Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan
 
 
Gemeentenieuws

Gemeentenieuws

Welkom op de homepage van de
Protestantse Gemeente Oostzaan.
Op deze pagina vindt u alle nieuws binnen onze gemeente.

Informatie bestemd voor deze website kan worden aanleverd via de redactie van Kerkbuurten op het e-mailadres:
  .

De webmaster.

 
Kerk schoonmaken Kerk schoonmaken

Op maandag 25 juni om 09.00 uur, bent u van harte welkom om met elkaar de kerk schoon te maken. We willen weer alles stof en spinnenweb vrij te maken en niet te vergeten het stofzuigen van de kerk, de Kroonluchters stofvrij maken, nieuwe kaarsen daarin etc. Ook de consistorie en de aula hebben weer onderhoud nodig.
Vele handen maken licht werk en het is een gezellige bezigheid. Iedereen is hiervoor uitgenodigd. Zoals altijd met iets lekkers bij de koffie!

 
Afscheidsdienst interim predikant Abeltje Hoogenkamp Afscheidsdienst interim predikant Abeltje Hoogenkamp

Met de komst van de nieuwe predikant op 3 juni zit mijn werk in Oostzaan erop. In de zomereditie van Kerkbuurten verschijnt dan ook de laatste bijdrage van mijn hand.

In de kerkdienst van zondag 17 juni nam ik ‘officieel’ afscheid van de Protestantse Gemeente Oostzaan.
Ds. Carola Dahmen was de voorganger van deze dienst, waar we samen het avondmaal mochten vieren. Ik vond het bijzonder om zo mijn werk voor deze gemeente te kunnen afronden.

 
Welkomstwoord voor ds. Carola Dahmen in Oostzaan Welkomstwoord voor ds. Carola Dahmen in Oostzaan

Carola, en samen met jou ook Frederik, jullie familie en vrienden en zeker ook alle anderen, fijn dat u met zo velen bent; zo blij zijn we nu met jouw Carola. Of de vertegenwoordigers uit Berkenwoude, die zijn met zo veel dat ik me afvroeg of jullie ook zo blij zijn dat Carola bij ons predikant wordt. Dit misverstand is snel uit de wereld geholpen.Vorige week zondagmiddag, precies 1 week geleden bezoeken vier leden van onze gemeente de afscheidsdienst van Carola in Berkenwoude. Het is schitterend weer, bijna de eerste tropische dag van het jaar. We hebben er met zijn vieren erg veel zin in kennis te nemen van de wereld waarin onze nieuwe predikant verbleef. De sfeer zit er goed in...

lees meer »
 
Intrede van ds. Carola Dahmen in Oostzaan op 3 juni 2018 Intrede van ds. Carola Dahmen in Oostzaan op 3 juni 2018

OOSTZAAN - De Protestantse Gemeente Oostzaan heeft een nieuwe dominee. De predikante is afgelopen zondag beroepen en heet Carola Elisabeth Dahmen, bevestigd als dienaar des Woords te Berkenwoude in 2012 en nu verbonden aan de
Protestantse Gemeente Oostzaan. Zij is de opvolger van de
vorige predikant Gerson Gilhuis.

Het werd een feestelijke dienst met sprekers, lezingen, gezang en gebeden. Carola droeg een witte toga en een rode stola, traditioneel voor een Protestantse dienst. Daarnaast baarde ze opzien door voor de overdenking de kansel te beklimmen. Dat is bijzonder omdat de vorige predikanten juist tussen de gemeente bleven, onder het volk. Wel moet gezegd worden dat Carola een prachtige sopraanstem heeft waarmee ze werkelijk de sterren van de hemel zingt. In Zuid-Holland is de leer waarschijnlijk allemaal iets strakker, iets strenger. In elk geval repte de predikante over een Dirk van den Broek naast de kerk die ook nog eens open is op zondag. Ondenkbaar in de plaats waar Carola hiervoor de scepter zwaaide. En over deze sabbat ging ook de overdenking. Zondag, rustdag. Het zal even wennen zijn voor Carola, maar ze is al gewaarschuwd, in Oostzaan hebben de mensen het hart op de tong. Hier spreekt men niet in raadselen en ook zelden omfloerst. Maar die duidelijkheid schept ook ruimte, alles is bespreekbaar. Naast de Oostzaanse Gemeente was ook de vorige Gemeente van Carola uitgebreid aanwezig en met de genodigden, waaronder de burgemeester van Oostzaan, Rob Meerhof, zorgde dat voor een zeer goed gevulde kerk en dat moet een goed gevoel zijn, zo'n eerste dag.

bron: het kompas

Foto's van deze intrededienst en de receptie zijn te vinden bij
Fotoalbums op deze site.

 
Eerste Zaanse kerkendag 27 mei 2018 Eerste Zaanse kerkendag 27 mei 2018

Zondag 27 mei was de eerste Zaanse kerkendag in de grote Oostzijderkerk. De dienst was voorbereid door de predikanten van de Zaanse PKN-gemeenten. De plaatselijke kerken waren deze zondagmorgen gesloten.

Ook onze aankomende predikante, ds. Carola Dahmen, had een aandeel in de dienst. Dit was meteen haar vuurdoop in de Zaanse regio op de dag dat zij 's middags haar afscheidsdienst had in Berkenwoude. Uit iedere gemeente was een lied aangedragen.

Tijdens het lied van de eigen gemeente was het de bedoeling dat de mensen uit die gemeente gingen staan. Als Oostzaan hadden wij het lied: 'in Christus is noch west noch oost...... ' gekozen. Er was een flink groepje uit Oostzaan gekomen, met de door de organisatie geregelde bus of met de fiets. Voor de tieners was in een bijgebouwtje een eigen dienst. Hier had Oostzaan ook een bijdrage met 3 van de 12 deelnemende tieners. Zij hoorden muziek, zagen een stukje van de Passion en van Opwekking. Daarna gingen zij met kaarten aan de gang. De jongere kinderen hoorden eerst een verhaal over afstand en ontmoeting van mensen ten oosten en westen van een rivier. Zij gingen tijdens een deel van de dienst in een aparte ruimte een spel spelen. Hier was één meisje uit Oostzaan. Drie predikanten lazen ieder een bijbeltekst en hielden hier dan een korte overdenking over. Ds. Mirjam Sloots vroeg ons eens virtueel in de eigen kerk rond te kijken vanuit het gezichtsveld van Jezus. Waar zou hij blij mee zijn en wat zou hij niet goed gevonden hebben?

We zongen ook ‘Zomaar een dak boven wat hoofden, deur die naar stilte open staat’ en ‘de kerk is daar waar mensen zijn met God als vaste grond. De kerk is hier waar vriendschap is, de een de ander kent. Waar je aanvaard wordt hoe je bent en God aanwezig is. De kerk ontstaat waar mensen gaan samen Gods toekomst in’.

Het was fijn om met zoveel mensen de dienst te beleven en deze liederen te zingen. Als extra speelde harmonie Soli Deo Gloria en zong het popkoor For Everyone. Zeker voor herhaling vatbaar.

Meer foto's van deze dienst zijn te vinden in het fotoalbum op deze site.

Wietske Wijnja

 
AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming

In verband met de Wet op Algemene Verordening Gegevensbescherming is een "Privacyverklaring" opgesteld. 

Hierin staat omschreven hoe wij als Protestantse Gemeente Oostzaan omgaan met uw persoonlijke gegevens die bij ons bekend zijn.

Er wordt uitleg gegeven over welke soort persoonsgegevens het gaat, waarvoor deze persoonsgegevens binnen de kerk worden gebruikt en hoe u uw gegevens kunt inzien, laten wijzigen, of een verzoek kan doen om deze gegevens te laten verwijderen. 

Uitgangspunt is dat we zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens en vaker toestemming zullen vragen voor het gebruik van deze gegevens voor het kerkblad kerkbuurten, de website: www.grotekerkoostzaan.nl en andere diensten binnen de Protestantse Gemeente Oostzaan. 

De webmaster.

 
In memoriam Ton Verwer In memoriam Ton Verwer

" Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit,
God is er, en hij blijft
als jij je ogen sluit. "


Op 28 april jl. werd onze dierbare vriend Ton Verwer op zijn vakantieadres in Zuid-Frankrijk getroffen door een hersenbloeding. Een dag later stierf hij in een ziekenhuis in Bordeaux in aanwezigheid van zijn vrouw Tiny en zijn dochters Joyce en Yvette.

lees meer »
 
Ton Verwer Ton Verwer

Overleden op 28 april 2018

Ton Verwer is 28 april overleden op een camping in Bordeaux, Frankrijk. Ton, een altijd bezige bij, graag gezien, zeer geliefd en met het hart op de tong. Deze morgen kreeg hij een hersenbloeding die fataal bleek. Het was medisch niet mogelijk de bloeding te stoppen en hij raakte in coma, waaruit hij nooit meer ontwaakte.

Ton was een drijvende kracht binnen de Grote Kerk, waar hij maar liefst 23 functies uitoefende. En dat was van klusjesman tot administratief medewerker en verzorger van de liturgie. Zeer uiteenlopende bezigheden dus. Daarnaast was hij al ruim 60 jaar lid van zijn geliefde fanfare Crescendo, waar hij naar hartenlust op zijn saxofoon speelde. Maar ook daar verzorgde hij de muziekbibliotheek, deed de opzet van de ledenadministratie en was jaren voorzitter. Tot op hoge leeftijd speelde Ton op hoog niveau volleybal en die sportiviteit behield hij tot op het laatste moment. Oostzaan gaat deze actieve alleskunner missen, de altijd goedlachse, humorvolle, gelovige maar ook eigenwijze kerel die tot op het laatste moment het leven vierde en er intens van genoot. Ton is 75 jaar geworden.

Op vrijdag 11 mei vond de uitvaart plaats in zijn geliefde kerk en brachten wij hem naar zijn laatste rustplaats.

 
Rosemarijn Dral houdt traditie in ere

Rosemarijn Dral houdt traditie in ere

Wethouder zet vrijwilligers Grote Kerk in het zonnetje

Het was even wat onwennig voor de versgebakken wethouder, een enorme taartdoos meezeulend. Maar het was voor een zeer goed doel. In het Bartel Jacobsz Centrum namelijk waren een groot aantal vrijwilligers bijeen. Niet omdat ze wisten dat Rosemarijn met een traktatie kwam, maar omdat eens in de zoveel tijd de kerk schoongemaakt moet worden met natte lap en Swiffer.

Het is maar een klein onderdeel dat door de vrijwilligers wordt gedaan. Zo zijn er ook vrijwilligers die koffie schenken na de dienst, die koffie schenken bij een begrafenis of tijdens concerten.

Vrijwilligers die een kaartje sturen ter groet en bemoediging, die de bloemen verzorgen, die de kerk openen bij tij en ontij, die gasten ontvangen op de vrijdagmorgen, die het kerkblad maandelijks maken en verspreiden, die een rooster maken voor de zondagen, die de kerk onderhouden, die de kerk beheren, besturen en bewaken. Die de seniorenmiddagen en de koffieochtenden organiseren en bemensen.

Die de klok luiden, de muziek bedienen en het orgel bespelen. Tientallen vrijwilligers die een warm hart hebben voor de kerk en de gemeenschap. En dat reikt verder dan de gemeente.

Snijkunsten
Ook wethouder Rosemarijn Dral, nog steeds lid van de kerkgemeenschap doorzag de enorme bergen die er verzet worden in dit prachtige monument en daarom vond ze het tijd om de oude traditie van haar voorganger wethouder Tine Schaafsma weer nieuw leven in te blazen. Zonder vrijwilligers zou er zand in de radaren komen, zou alles een stuk minder soepel verlopen.

Vandaar dus dat ze nu de vrijwilligers van de Grote Kerk een hart onder de riem kwam steken en ze kwam trakteren op een ferm stuk taart, voorzien van het logo van de gemeente Oostzaan. En met een flair alsof het haar dagelijks werk was sneed ze de taart in prachtige, gelijke stukken. Ze had er zelfs de collegevergadering voor stilgelegd en haar collega's te verstaan gegeven dat ze een half uurtje pauze hadden.
Het geeft aan dat ook deze wethouder het belang van vrijwilligers inziet.

bron: het kompas   foto's JWvD.

 
Schilderijententoonstelling Wim Vaarzon Morel in BJC Schilderijententoonstelling Wim Vaarzon Morel in BJC

Vanaf eerste paasdag 1 april, kunt u in het BJC de schilderijen van de in Oostzaan wonende kunstenaar Willem Vaarzon Morel bewonderen.

Tijdens de koffie, werd na de kerkdienst van 1 april, de tentoonstelling geopend. Wim heeft zijn keuze voor deze tentoonstelling toegelicht.
Het betreft: Landschappen in de koude winter.

De werken zijn te bezichtigen tijdens de opening van de Grote Kerk, in elk geval op de vrijdagmorgen en op zondag vóór en na de kerkdienst. Op vrijdag en na de kerkdienst is er tevens een kopje koffie beschikbaar. Tot donderdag 21 juni kunt u deze tentoonstelling bekijken


    

 
Nieuw begin door ds. Carola Dahmen Nieuw begin door ds. Carola Dahmen

Tot nu toe heeft u als gemeente in Oostzaan wel veel over mij gehoord, maar nog niet zo veel van mij gehoord. Dat gaat binnenkort veranderen: Dan hoop ik u persoonlijk te ontmoeten, zien we elkaar op zondag en door de week en kunt u nader met mij kennis maken. Een spannende tijd, een nieuw begin, voor u als gemeente en voor mij als predikant. Hoe zal het zijn in Oostzaan? Wat is de nieuwe predikant eigenlijk voor iemand? Hoe ziet de toekomst van de kerk in Oostzaan eruit? Vragen die bij mij en misschien ook bij u opkomen.

“Blijf niet staren op wat vroeger was. Sta niet stil in het verleden. Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen. Het is al begonnen, merk je het niet?” (Lied 809)

Huub Oosterhuis dichtte deze vrolijke canon bij Jesaja 43. In het profetenboek Jesaja zegt God tegen de mensen in ballingschap, dat er een nieuw begin zal komen. Sterker nog: het nieuwe begin is al begonnen. Voor de ballingen van toen is zo’n krachtige en bemoedigende taal nodig, om hen een hart onder de riem te steken. Het verbond tussen God en zijn mensen wordt vernieuwd. Dat betekent niet, dat het oude verbond er niet meer toe doet of minder waard is geworden. Het oude verbond wordt geactualiseerd. God spreekt opnieuw liefde en belofte voor zijn mensen uit.

Wij hebben niet met zo’n heftige situatie als de ballingschap te maken. Toch spreekt dit lied op dit moment tot mijn verbeelding. Een nieuw begin voor mij in Oostzaan. Dat betekent, dat ik binnenkort afscheid zal nemen van de gemeente in Berkenwoude. Lieve mensen laat ik daar achter en dat is ook wel verdrietig. U als gemeente maakt ook een nieuw begin mee met de komst van een nieuwe predikant. Wij, u en ik, we nemen altijd het verleden, onze persoonlijke verhalen, alles wat ons gevormd heeft mee, maar we willen ook open staan voor het nieuwe begin. De geschiedenis van de kerk in Oostzaan die bij elke nieuwe stap en nieuwe ontwikkeling geactualiseerd wordt. En wij zijn er een deeltje van!

Dit alles geldt natuurlijk niet alleen voor het beroepen van een nieuwe predikant, maar dat geldt nog meer voor onze persoonlijke levens. Elke nieuwe stap die we in het leven zetten - zij het een mooie stap, zij het een verdrietige stap - houdt in, dat wij het verleden een stukje achter ons laten en ons leven vernieuwd en geactualiseerd wordt. Het mooie en bemoedigende daarbij vind ik, dat lied 809 (en Jesaja) het niet van ons alleen laat afhangen. God maakt een nieuw begin met ons. God laat ons nieuwe stappen op onze levenswegen zetten. Geeft ons vreugde over het mooie dat we ontvangen en draagt ons wanneer we verliezen wat ons dierbaar is. God heeft al een nieuw begin met ons gemaakt en de toekomst belooft - hoe dan ook - een goede toekomst te zijn.

Voordat onze levenswegen elkaar verder kruisen, moeten we nog even geduld hebben. De Paas- en Pinkstertijd zal ik nog in de gemeente van Berkenwoude meebeleven. We hopen elkaar in juni bij de intrededienst te ontmoeten, als we elkaar daarvoor niet al bij de Zaanstreek dienst op 27 mei hebben ontmoet. Samen met Frederik Vos, mijn man, verheug ik me op de toekomst in Oostzaan!

Vanuit Berkenwoude groet ik u hartelijk!

Ds. Carola Dahmen

 
Het vermoeden: Ranfar Kouwijzer Het vermoeden: Ranfar Kouwijzer

In het EO televisie programma Het Vermoeden  praat Marleen Stelling met gasten van verschillende levensbeschouwelijke achtergronden uit kerk, samenleving, politiek en cultuur.


In de uitzending van zondag 25 maart 2018 werd gesproken met Ranfar Kouwijzer, directeur van Stem in de Stad in Haarlem. Stem in de Stad is een organisatie met kerkelijke wortels en een diaconale opdracht: er zijn voor mensen aan de onderkant van de samenleving.
            


Ranfar Kouwijzer heeft een groot respect voor al die mensen die in de zorg werken en ook voor allen die het geld er samen voor opbrengen. Kouwijzer staat voor een mooie opdracht: mensen uit verschillende werelden met elkaar in contact brengen: 'We gaan vooral om met mensen die op ons lijken. Wie heeft een nummer van een dakloze in zijn telefoon staan? Of van iemand zonder papieren? Terwijl die mensen net zo goed in je omgeving wonen. We leven langs elkaar heen, een gemiste kans.' En soms is er niet zozeer zorg nodig, maar iets anders: respect, liefde, wederkerigheid. Soms willen mensen gewoon mens-zijn - meetellen, gezien worden, ertoe doen. 'Ik ben in de loop der jaren vaak stil geworden van de bijna ongelofelijke onderlinge solidariteit die er aan de onderkant bestaat. Mensen delen letterlijk alles met elkaar. Het werken bij Stem in de Stad is geen eenrichtingsverkeer, de inspiratie komt van beide kanten.'

Druk op afbeelding hierboven om het interview op uw computer te bekijken!

Download de NPOstart app voor ipad / iphone (IOS)

Download de NPOstart app voor android apparaten
 

 
Vitrine in de Grote Kerk Vitrine in de Grote Kerk

De Oudheidkamer Oostzaan timmert steeds vaker aan de weg. Ze opende in de 2e week van maart een tentoonstelling over jollen in het stadhuis van Zaandam en ook op diverse plaatsen zijn vitrines te bewonderen met oudheidkundige wetenswaardigheden.


Zo ook in de Grote Kerk waar een verzameling gebruiksvoorwerpen staan uitgestald, dit in samenwerking met de kerk. Deze vitrine kan elke week worden bewonderd op de vrijdagmorgen tussen 9.00 en 12.00 uur en natuurlijk voor of na de kerkdienst.

bron: het kompas   foto's JWvD.

 
Fietsroute Oostzaan met de Grote Kerk als startplaats Fietsroute Oostzaan met de Grote Kerk als startplaatsOok onze gemeente liet op zaterdag 17 maart het voorjaar even zien, het weekend stond in het teken van barre kou, de winter was spoorslags teruggekeerd. En dat is beslist niet het beste weer om een fietstocht te houden in het Twiske. Toch werd op deze zaterdag een nieuwe fietsroute gepresenteerd, een samenwerkingsverband van de gemeente Oostzaan, de fietsersbond Zaanstreek en de Oudheidkamer Oostzaan.

De fietsroute beslaat 14 kilometer, maar men kan er ook voor kiezen een alternatieve route te fietsen, een wandelroute te nemen van 10 of 5 kilometer of zelfs een wandel- en fietsroute te combineren.

De historische route voert langs het oude en nieuwe gemeentehuis, de kerk, het Westerstijfselmakerspad, het Oostzanerveld, de Stooterplas, de Twiskemolen, Het Verpleeghuis, Polderhuis en Weeshuis en langs biksteenmolen de Vlijt.

De openingshandeling was in handen van wethouder Rosemarijn Dral en zowel het koor van de Grote Kerk als het Popkoor van Bel Canto leverden een muzikale bijdrage.

bron: het kompas   foto's JWvD.

 
Gemeentebijeenkomst vanwege voordracht Ds. Carola Dahmen Gemeentebijeenkomst vanwege voordracht Ds. Carola Dahmen

Op zondag 18 februari is na de dienst een korte gemeentebijeenkomst gehouden. Deze bijeenkomst werd een week eerder aangekondigd vanuit de kerkenraad en had alles te maken met de gelukkige omstandigheid dat er een nieuwe dominee in zicht is.

Goed nieuws, want we zijn al bijna twee jaar vacant: er is uitgekeken naar dit moment. Een snelle telling maakte duidelijk dat er 62 mensen na de dienst aan de koffie (of thee) zaten om het één en ander over het beroepingswerk en de nieuwe dominee te vernemen. Ids Algera maakte als interim voorzitter van de kerkenraad nog eens duidelijk dat men in de kerkenraad na het gesprek met beroepingscommissie en het kennismakingsgesprek met de predikante, met algemene stemmen het advies van de beroepingscommissie had overgenomen.

Vervolgens ging de microfoon door naar mij en heb ik namens de beroepingscommissie nog enige algemene toelichting gegeven over het beroepingswerk in de afgelopen periode en over onze ervaringen met Carola in het bijzonder. Daarna werd door Ids de voordracht in stemming gebracht bij de gemeenteleden, waarbij bleek dat er geen tegenstemmers waren en iedereen met handopsteking enthousiast te kennen gaf het eens te zijn met het voordragen van Carola.Van zowel onze aanstaande predikante als van ons als gemeente is er de intentie om zo snel als mogelijk te komen tot een bevestiging. Dat neemt niet weg dat er nog woonruimte moet worden gevonden. Carola en haar man zijn zich daar al flink op aan het oriënteren. Bovendien moet zij de zaken in haar vorige gemeente nog netjes afwikkelen. Vermoedelijk neemt dat nog enkele maanden tijd, waarmee we waarschijnlijk richting mei/juni gaan voor de bevestiging. Maar na een kleine twee jaar van vacant zijn kunnen we deze paar maanden ook nog wel overzien. Fijn dat we weer zicht hebben op een vaste predikante!

Namens de beroepingscommissie,
Dik de Vries

 
Voorstel nieuwe predikant - Carola Dahmen Voorstel nieuwe predikant - Carola Dahmen

Tijdens de kerkdienst van zondag 11 februari 1018 werd door gemeentelid Ids Algera, de navolgende boodschap gedaan.

"Na een periode van nu toch al bijna twee jaar, zal er binnen korte tijd een nieuwe dominee in ons midden zijn.

De beroepingscommissie heeft een week geleden haar advies uitgebracht aan de kerkenraad. De kerkenraad heeft afgelopen donderdag zelf met de betrokken predikant gesproken, en staat unaniem achter dit advies.

Onze nieuwe predikant heet Carola Dahmen. Ze is jong, maar heeft al ruim 5 jaar ervaring opgedaan als gemeentepredikant in Berkenwoude.
Ze is open, attent en straalt creativiteit & energie uit.

In haar sollicitatiebrief schreef zij: “Ik geloof dat het samenkomen van mensen binnen een gemeente als uw gemeente in Oostzaan, waar geloof handen en voeten krijgt, een belangrijk impuls geeft aan vrede en bevrijding dichtbij en ver weg. Met liefde wil ik daaraan bijdragen.”

Meer informatie over de boodschap van 11 februari 2018, kunt u hier vinden.

 
Nieuwe groepsindeling Rock Solid & Rock Solid Friends Nieuwe groepsindeling Rock Solid & Rock Solid FriendsDe afgelopen maanden hebben we gemerkt dat de Rock Solid te groot en te druk is geworden om goede avonden te organiseren. Kinderen van groep 8 kwamen onvoldoende aan hun trekken. De jongens en meisjes uit klas 1 wilden graag overstappen naar de groep Rock Solid Friends.

Inhoudelijk volgen we bij Rock Solid en Rock Solid Friends hetzelfde programma. Vanaf 12 januari is de verdeling alsvolgt. Rock Solid is voor de kinderen van groep 8 van de basisschool. Rock Solid Friends is voor de kinderen vanaf klas 1 van het voortgezet onderwijs.

Het team van Rock Solid en Rock Solid Friends hoopt dat door deze verandering, twee meer evenwichtige en overzichtelijke groepen ontstaan, waardoor het zowel voor de kinderen als voor de leiding nog prettiger wordt.

Het Rock Solid (Friends) team.

 
Beheer website Beheer website

Hierbij de mededeling dat per 10 januari 2018 het beheer van deze website is overgenomen door Erik .

In het februari-nummer van Kerkbuurten volgt meer informatie over deze overname. Wij danken Jan de Waal voor zijn inzet in de afgelopen jaren.

De redactie van Kerkbuurten.

 
 
 
 

Kerkdienst:
datum en tijdstip 01-07-2018 om 10.00 uur

Voorganger:
Ds. Carola Dahmen
meer details

 
Kerkdienst Gemist?
17-06-2018
 
Kerkbuurten

  

          Juni 2018
 
 
Rock Solid
 
Rock Solid Friends
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.